Presentació visual

Elaboració de presentació comunicativa, sintètica i visual a partir d’un document de text de caràcter tècnic. Visualització de dades.

Client

Organització pública

Àrees

Visualització de dades

Presentacions