Presentació visual del pla d’usos de Casa Capell

Elaboració de presentació digital comunicativa, sintètica i visual del pla d’usos de la Casa Capell de Mataró. Visualització de dades.

Client

Diputació de Barcelona

Àrees

Visualització de dades

Presentacions