“Memòries de RSC: criteris per a una elaboració comunicativa”

Masterclass sobre com elaborar una memòria de responsabilitat social corporativa, d’acord a l’estàndard GRI, amb criteris comunicatius: ordre i estructura, coherència, redacció, etc.

Client

Organització privada

Àrees

Formació