Plans de comunicació

Plans de comunicació fets per a diversos clients. Elaboració de la diagnosi de comunicació – incloent processos de benchmarking -, estratègia i accions de comunicació a portar a terme en un temps determinat i en funció dels objectius a assolir.

Client

Diversos

Àrees

Comunicació estratègica