“Pla de comunicació de la biomassa”

Elaboració del “Pla de comunicació per a la campanya de foment de l’ús energètic de la biomassa”. Inclou benchmarking i desenvolupament d’argumentari i continguts per a infografies informatives.

Client

Lavola Anthesis

Àrees

Pla de comunicació, continguts