Infografia resum de la memòria de responsabilitat social corporativa del CCIB

La informació és bella. Neta, endreçada, sintetitzada i ben dissenyada, la informació ens ajuda a comprendre, a extreure l’essència, a saber què és rellevant. Un document complex, com un informe corporatiu o una memòria d’activitats, pot esdevenir atractiu, entenedor i llegible. Perquè la informació bella comunica.

Client

Lavola

Àrees

Infografia
Comunicació de memòries de RSC