Ecoestació

El brífing: un punt informatiu que pugui itinerar per ciutats i pobles i que contingui elements tecnològics que facilitin la implicació del joves. El resultat és L’ecoestació, un remolc desplegable amb una pantalla de vídeo i tres jocs interactius creats específicament amb aquest objectiu.

Projecte elaborat a Spora Serveis Ambientals.

 

Client

Spora

RRO

Àreas

Continguts

Conceptualització de jocs